Konto parafialne: Bank Spółdzielczy Ziemi Wieluńskiej, Oddział Czarnożyły
Rachunek: 17 9244 0003 0012 3523 2000 0020


Nasi Patroni:

Święty Bartłomiej Apostoł

Wspomnienie obchodzimy 24 sierpnia
Patron introligatorów, garbarzy, rzeźników, krawców, piekarzy i pasterzy.


Święty Bartłomiej pochodził z Kany Galilejskiej. W Ewangelii wg św. Jana Bartłomiej występuje pod imieniem Natanael. Powołany go do grona apostołów przez Chrystusa Pana, pozostał Mu wierny aż do męczeńskiej śmierci. Według Euzebiusza z Cezarei i innych pisarzy, przedstawicieli chrześcijańskiej tradycji, święty Bartłomiej głosił Ewangelię w najbardziej barbarzyńskich krajach wschodu i dotarł aż do Indii, gdzie jeszcze w III wieku następcy apostołów znaleźli ślady jego pracy apostolskiej. Wśród miejscowej ludności spotkali się tam ze znajomością Chrystusa. Ostatnim polem działania św. Bartłomieja była Mezopotamia. Tam też poniósł męczeńską śmierć około 70 roku. Jedni utrzymają, że Apostoł został odarty ze skóry. Za tym opowiadaniem poszła ikonografia, przedstawiając moment tej katuszy. Inni są zdania, że został ukrzyżowany. Ciało Świętego pochowano z szacunkiem na miejscu. Od 400 roku relikwie jego przenoszono z miejsca na miejsce, chroniąc je przed Arabami, aż w 838 roku dotarły do Benewentu we Włoszech.


Modlitwa:

Panie, wzmocnij w nas wiarę, dzięki której Twój Apostoł, święty Bartłomiej, dostąpił obcowania z Twoim Synem Jezusem Chrystusem. Spraw, aby dzięki jego wstawiennictwu Twój Kościół stał się sakramentem zbawienia dla wszystkich narodów. Amen.

Święta Barbara

Wspomnienie obchodzimy 4 grudnia
Dziewica i męczennica,Patronka dobrej śmierci i tych, którzy są na nią najbardziej narażeni, a więc: górników, hutników, marynarzy, rybaków, żołnierzy, kamieniarzy, ludwisarzy, wytwórców sztucznych ogni, kowali, cieśli, dzwonników, murarzy, chorych na dżumę, a także więźniów.


Barbara, należy do grona najpopularniejszych świętych, ale o jej życiu nie posiadamy dokładnych wiadomości. Akta jej męczeństwa zaginęły, a w ciągu wieków jej życie upiększyły liczne legendy. Jej życiorys opiera się głównie na tradycji i żywym kulcie. Barbara żyła w Azji Mniejszej. Jej ojciec Dioskor był wysokim urzędnikiem cesarskim i gorliwym poganinem. Barbara zaś była tak piękna, że o jej rękę ubiegało się wielu najznakomitszych młodzieńców. Ona jednak odrzuciła wszystkie propozycje, gdyż potajemnie przyjęła chrzest i złożyła ślub dozgonnej czystości jako oblubienica Chrystusa. Gdy ojciec dowiedział się o tym, przerażony o swoją posadę i życie, zamykał ją w wieży i zmuszał do porzucenia wiary i wyrzeczenia się złożonego ślubu. Jednak nic pomogły kary, groźby, besztanie i bicie. Barbara pozostała wierna Chrystusowi. Wobec tego ojciec postawił ją przed sądem, który wydał na nią wyrok śmierci przez ścięcie mieczem. Tradycja utrzymuje, że katem był rodzony ojciec. Przypuszcza się, że męczeńska śmierć miała miejsce ok. 305 roku w czasie nasilonych prześladowań cesarza Maksymiana Galeriusza. Kult św. Barbary szybko rozpowszechnił się na Wschodzie i na Zachodzie. Zaliczana jest do grona 14 wspomożycieli, którzy pomagają nam we wszystkich potrzebach duszy i ciała. Na obrazach św. Barbara przedstawiana jest na tle wieży, w stroju królowej w koronie dla podkreślenia jej szlachetnego pochodzenia, z mieczem w ręku i palmą symbolizującą męczeństwo lub kielichem z Najświętszym Sakramentem.


Modlitwa:

Boże, święta Barbara, męczennica, dochowała wierności Tobie aż do śmierci, za jej wstawiennictwem broń nas od wszelkich niebezpieczeństw i w godzinie śmierci umocnij nas sakramentem Ciała i Krwi Twojego Syna. Który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.