Konto parafialne: Bank Spółdzielczy Ziemi Wieluńskiej, Oddział Czarnożyły
Rachunek: 17 9244 0003 0012 3523 2000 0020


Kancelaria

Kancelaria Rzymskokatolickiej Parafii pw. św. Bartłomieja Apostoła czynna jest:

  • W czasie roku szkolnego (tj. od 1.IX do dnia zakończenia roku szkolnego):
  • Od poniedziałku do piątku 30 min po Mszy Świętej wieczornej; sobota od 9:00 do 9:30.

  • W czasie wakacji:
  • Od poniedziałku do piątku w godz. 18:00 - 18:30, w sobotę 9:00 - 10:00

    Telefon kontaktowy do kancelarii: 79 386 32 43

Odwiedziny chorych odbywają się w każdy pierwszy piątek miesiaca oraz w inne dni na prośbę rodziny chorego.

Porządek Mszy Św.


Msze święte w dni zwykłe w okresie zimowym o godz. 17.00 i 17.30 w okresie letnim 18.30 i 19.00. Godziny mszy św. mogą jednak ulegać zmianie dlatego prosimy o sprawdzanie intencji. W czasie adwentowym i wielkopostnym może się zdarzyć, że kancelaria jest nieczynna gdyż księża są na spowiedziach. Narzeczeni chcący odbyć rozmowę kanoniczną winni wcześnie umówić się z księdzem, ponieważ taka rozmowa trwa około 1 godziny.
Msze niedzielne oraz świąt nakazanych odprawiane są o godz. 9.00 oraz 11.00

Namaszczenie chorych

Sakrament namaszczenia chorych chrześcijanin przyjmuje w poważnej chorobie lub starości. Jest to sakrament, który daje nam szczególną łaskę przyjęcia cierpienia. W przypadku niebezpieczeństwa śmierci kapłan przybywa na każde wezwanie udzielamy tego sakramentu na każde wezwanie kapłana. Sakrament chorych można przyjąć więcej razy w ciągu życia!

Co należy przygotować przed przybyciem kapłana do domu chorego?

-stolik, na nim krzyż
-obok krzyża zapaloną świecę
-na spodeczku nieco waty lub chleba

Sakrament Chrztu Świętego

Chrzty dzieci odbywają się zazwyczaj w II niedzielę miesiąca po Mszy Św. o godz. 11.00 oraz w drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia

Dokumenty potrzebne do Sakrament Chrztu Świętego dziecka
1. Akt Urodzenia dziecka (oryginał)
2. dane chrzestnych –adres zamieszkania, wiek, zawód, wyznanie

Zapisu do Księgi Chrztów, ze wszystkimi wyżej wymienionymi dokumentami, dokonujemy w Kancelarii Parafialnej w tygodniu bezpośrednio poprzedzającym Chrzest. Do obrzędu chrztu wymagana jest świeca i biała szata. Dobrym zwyczajem jest, aby o świecę zadbał ojciec chrzestny, a o białą szatkę matka chrzestna.

Pogrzeb Katolicki

Zgłoszenia pogrzebu należy dokonać w kancelarii parafii ostatniego zamieszkania osoby zmarłej.

Dokumenty potrzebne do Pogrzebu Katolickiego
1. Akt Zgonu z USC
2. Zaświadczenie o przyjęciu Sakramentu Chorych (Spowiedzi, Komunii Św.) wydane przez duszpasterza lub kapelana szpitala
3. W przypadku zmarłych, którzy mieszkali poza naszą parafią, konieczna jest pisemna zgoda na pogrzeb z parafii ostatniego miejsca zamieszkania osoby zmarłej

Sakrament Małżeństwa

Dokumenty potrzebne do zawarcia Sakramentu Małżeństwa (składane w kancelarii parafialnej)
1. Aktualne Świadectwa Chrztu (ważne 4 miesiące, licząc do daty ślubu), które wybieramy z parafii, w której był chrzest. Gdyby na świadectwie nie było adnotacji o bierzmowaniu, to dodatkowo wybieramy zaświadczenie o bierzmowaniu z parafii, w której odbyło się bierzmowanie.
2. Dowody Osobiste
3. Wniosek konkordatowy z USC (ważny tylko 3 miesiące, licząc do daty ślubu!) lub Akt Ślubu Cywilnego.

UWAGA! Należy sprawdzić całkowitą zgodność danych osobowych na dokumentach z poz. 1, 2 i 3 (imiona i nazwisko, data i miejsce urodzenia, imiona i nazwiska rodziców). W przypadku jakiejkolwiek niezgodności, należy prawnie skorygować dane w Urzędzie Państwowym lub Kościelnym (tam, gdzie występuje błąd). 4. Świadectwa ukończenia Katechez Przedślubnych (jeśli nauki przedślubne jeszcze trwają, to należy okazać zaświadczenie o uczestnictwie w naukach) 5. Świadectwa nauki religii z ostatniej klasy (świadectwa szkolne z oceną z religii lub oddzielne świadectwa z religii)

Młodzi, na spisanie protokołu przedmałżeńskiego, prosimy by umówili się wcześniej, w niedzielę, na spotkanie w kancelarii.